GDPR: ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Vážení sportovní přátelé,

v souvislosti s povinnostmi ohledně zpracování osobních údajů Vás přiložený dokument informuje o všem podstatném ohledně zpracování osobních údajů, které v souvislosti s členstvím v našem spolku a FAČR poskytli jednotliví členové našeho spolku.

ČAFC Židenice 2011, z.s.


INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

v souvislosti s členstvím v oddílu/klubu ČAFC Židenice 2011, z.s. (dále jen SK/TJ)

SK/TJ tímto informuje své členy, že za účelem své spolkové činnosti zpracovává jejich níže uvedené osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • datum narození
 • adresu místa pobytu
 • u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství
 • rodné číslo

(dále jen „Osobní údaje“)

Do spolkové činnosti, při níž jsou osobní údaje zpracovávány, patří zejména výkon sportovní činnosti (např. účast na soutěžích), evidence členské základny SK/TJ, plnění členské povinnosti vůči střešním sportovním organizacím a sportovním svazům, podávaní žádostí o dotace, granty, vyřizování pojištění apod.

SK/TJ dále informuje, že uvedené Osobní údaje o členech budou zpracovávány a uchovávány až po dobu 10 let po ukončení jejich členství. V případech, kdy jsou osobní údaje součástí historických, sportovních a obdobných dokumentů dokládajících činnost dané SK/TJ (např. kroniky, síně slávy, výkazy výsledků soutěží apod.), budou uchovávány po celou dobu existence SK/TJ.
SK/TJ, při plnění svých členských povinností vůči organizacím, kde je SK/TJ sdružena, předává Osobní údaje o svých členech těmto subjektům:

 • příslušným sportovním svazům
 • České unii sportu, z.s. (ČUS)
 • příslušnému Okresnímu sdružení ČUS a Servisním centrům sportu ČUS

a to za účelem

 • vedení evidence členské základny sportovního svazu na základě jeho vnitřních předpisů, provozování sportovní činnosti a identifikace na soutěžích
 • vedení evidence členské základny ČUS na základě jejích vnitřních předpisů.

Osobní údaje mohou být rovněž předávány příslušným orgánům státní správy a samosprávy (obce a kraje) a to především při podávání žádostí o dotace, granty apod. SK/TJ upozorňuje, že v případě, kdy zájemce o členství v SK/TJ výše uvedené Osobní údaje pro účely spolkové činnosti neposkytne, nemůže se stát jejím členem. Jestliže člen poskytne SK/TJ pro usnadnění komunikace své telefonní číslo a/nebo email, budou tyto zpracovávány a uchovávány po dobu jeho členství v SK/TJ.

Člen je srozuměn se svým právem:
 • mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl.15 Nařízení)
 • požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení)
 • na výmaz Osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení
 • na omezení zpracování Osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení
 • na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení
 • podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení

* Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.